Prisliste

Priser materiell – felles for lege og fysioterapeut

Konsultasjon kommer i tillegg

 Lokalanestesi...........................................................................100 kr

 Kenacort (kortison) pr ampulle..................................................... 200 kr

 Lederspan (kortison) pr ampulle................................................... 300 kr

 PRP/ACP.................................................................................1800 kr

 Hyaluronsyre............................................................................1500 kr

 Ultralyd, diagnostisk eller ved injeksjon........................................... 300 kr

 PRP Tendo/ACP Matrix.................................................................4800 kr

 Andre typer materiell................................................................. Etter kostnad

Priser tverrfaglige undersøkelser – lege og fysioterapeut

 Tverrfaglig konsultasjon inntil 30 minutter................................... 2000 kr

 Tillegg pr 10 minutter ekstra.....................................................300 kr

 Tverrfaglig samarbeid inkl. resept..............................................180 kr/300 kr

Priser – lege

Prøvetaking kommer i tillegg til konsultasjonstakst.

Epikrise/rapport til fastlege er inkludert i konsultasjonspris.

Henvisninger/resepter/sykmeldinger ved samtidig konsultasjon er inkludert i

konsultasjonspris.

 Konsultasjon opp til 15 minutter................................................... ..600 kr

 Konsultasjon 15 – 30 minutter........................................................ 1200 kr

 Tillegg pr 10 minutter ekstra......................................................... 300 kr

 Telefonkonsultasjon................................................................... Som over

 Sykebesøk inkl. reisetid.............................................................. Som over

 Taking av blodprøver, mikrobiologiske prøver etc. for innsending 300 kr

 Fornyelse av resept uten samtidig konsultasjon........................... 100 kr

 Henvisning uten samtidig konsultasjon....................................... 300 kr

 24 timers blodtrykksmåling (+ konsultasjon)................................ 300 kr

 Materiell - EKG/Enkel spirometri.............................................. 100 kr

 Materiell - Spirometri med reversibilitetstest............................... 200 kr

 Materiell – sårskift................................................................100 kr/200 kr

 Materiell – småkirurgi............................................................400 kr

 Rygginjeksjon/Sakral epidural (inkl. konsultasjon).........................2500 kr

 CRP/Kyssesykeprøve/Streptokokkprøve......................................100 kr pr prøve

 3 immunologiske avføringsprøver mhp blødning fra tarm................. 200 kr

 Audiometri....................................................................... 100 kr

 Botox mot migrene, inkl. konsultasjon.......................................5000 kr

 Botox mot sterk svetting i armhule, håndflater, fotsåler eller

panne inkl. konsultasjon..........................................................3500 kr

 Botox mot lokaliserte muskelspenninger (eksl. konsultasjon)........... 1200 kr pr hetteglass

 Bestilt time som ikke benyttes, eller avbestilles senere enn

24 timer før avtalt tid............................................................. 600 kr

Priser estetiske behandlinger

 Botox i 1 område.................................................................. 2500 kr

 Botox i 2 områder..................................................................3500 kr

 Botox i 3 områder...................................................................4500 kr

 Juvederm filler......................................................................3000 kr pr ml

 Dermashot kombinert med PRP eller hyaluronsyre hele

ansiktet................................................................................. 4500 kr

Attester

 Førerkortattest........................................................................800 kr

 Sjømannsattest........................................................................3000 kr

 Petroleumsattest/Offshoreattest...................................................2500 kr

 Sportsdykkerattest................................................................... 1500 kr

 Legeattest, søknad om parkeringstillatelse eller TT-kort........................300 kr

 Legeattest Norges Motorsportforbund..............................................1500 kr

 Legeattest Politihøgskolen........................................................... 2000 kr

 Legeattest motorferdsel i utmark.....................................................300 kr

 Øvrige attester......................................................................... Etter tidsbruk og prøver

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem