Arbeidshelseundersøkelser

Arbeidshelseundersøkelser kan være et av de viktigste tiltakene for å sikre en optimal arbeidshelse.

Arbeidshelseundersøkelse består av HMS samtale, spirometri (pusteprøver), audiometri (høreseltest), blodtrykk/puls og evt blodprøve.

Disse undersøkelsene gjennomføres av bedriftssykepleier eller bedriftslege, og er tilpasses etter arbeides behov og eksponering. 

Ergonomi

Fysioterapeutene og manuellterapeutene ved Frisk3 Bedriftshelsetjeneste er et team med bred erfaring rundt ergonomi.

Ergonomi er en betegnelse på forskning og praktiske tiltak som skal sørge for gode ergonomiske arbeidsforhold. Arbeidsmetoder og arbeidsredskaper skal på best mulig måte være tilpasset mennesket som skal betjene dem i arbeidshverdagen.

Dersom bedriften har fokus på gode ergonomiske forhold på arbeidsplassen er dette et godt redskap for å være en helsefremmende bedrift, og for å forebygge fravær på arbeidsplassen.

Våre fysioterapeuter og manuellterapeuter kan bistå bedriftens ansatte med arbeidsplass kartlegginger av nye og eksisterende arbeidsstasjoner, kurs og individuell veiledning for å sørge for en optimal arbeidshverdag for hver enkelt arbeidstaker.

Sykefravær

Mange bedrifter har problematikk rundt for høyt sykefravær.

Frisk3 Bedriftshelsetjeneste kan bistå arbeidsgiver og ansatte med ulike tiltak for å redusere sykefraværet og sette fokus over på nærvær i jobben.

I samarbeid med bedriftens ledelse kan vi utforme strategier for hvordan vi sammen kan øke jobbnærværet for hver enkelt ansatt.

Ta kontakt for mer informasjon eller veiledning for din bedrift.

Yrkesvaksinering

Vi utfører yrkesvaksinering i henhold til arbeides art og eksponeringsfaktorer, i samsvar med bedriftsleges anbefalinger. Utføres og følges opp av bedriftssykepleier.

Inneklima, støv og støy

Vi tilbyr befaring, kurs, informasjon og kartlegging i henhold til arbeidsplassens utfordringer innenfor støy, støv eller andre typer målinger.
Disse utføres i samsvar med våre bedrifter og deres krav, eksponering og utforming.

Bedriften vil i etterkant av alle målinger/kartlegginger motta rapport fra bedriftshelsetjenesten.


BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem