Behandling

Ultralyddiagnostikk av muskel- og skjelettlidelser

Lege Øyvind Rømo har i løpet av de siste årene tatt en omfattende kursutdanning innen diagnostisk bruk av ultralyd ved muskel-skjelett-lidelser, og er nå etter avlagt eksamen sertifisert innen muskel-og skjelettultralyd. Jeg kan tilby ultralydundersøkelse, klinisk undersøkelse og behandlingsvurdering av muskel-skjelett-lidelser.  Hvis det er indikasjon for injeksjonsbehandling gjøres dette også ultralydstyrt, og jeg samarbeider nært med fysioterapeut, manuell terapeut og kiropraktor, og ved behov tar jeg kontakt med dem på vegne av pasienten. Ved spesielle problemstillinger samarbeider vi med våre faglige samarbeidspartnere innen det norske behandlingsmiljøet inne muskel-skjelett-problematikk.

Ved å benytte ultralyd som et supplement til klinisk undersøkelse, kan man få et bedre bilde på skader i muskler, sener og ledd. Basert på evt. funn kan dette bekrefte eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskere.

Ultralyd vs MR, CT og røntgen

Fordelen med undersøkelse med ultralyd er at det, sammenliknet med MR og CT, er en billigere og lettere tilgjengelig undersøkelsesmetode.

Fordelen er også at man kan få en mer dynamisk undersøkelse, samt at det er enklere å kunne reteste med ultralyd gjennom et behandlingsforløp for å se progresjon og resultater.

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader i ulike ledd. For å få full gjennomlysning av et ledd, vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med henvisning videre til MR eller CT undersøkelse, dette som et supplement til allerede utført ultralydundersøkelse.

Fordelen med MR er at undersøkelsen ikke er personavhengig ifht hvem som utfører undersøkelsen, den kan gi et godt bilde av dypereliggende strukturer og områder som ikke er tilgjengelig for ultralyd. Vanlig røntgen foretrekkes ofte dersom det er mistanke om brudd.

Hva er en dynamisk undersøkelse?

En dynamisk undersøkelse betyr at man kan vurdere strukturer med ultralydapparatet mens man beveger på for eksempel ankel, kne eller albue samtidig.

Dette er hensiktsmessig da det ikke er all patologi(skader) som synes på et bilde tatt når pasienten liggende i ro. En dynamisk undersøkelse gir muligheten til å vurdere bevegelighet og aktivisering av ulik muskulatur og sener.

Ultralyd for bedre treffsikkerhet ift injeksjoner

For optimal effekt av injeksjonsbehandling er vår anbefaling og prosedyre på klinikken at alle injeksjoner settes ultralydveiledet.

Dette for å vite med 100 % sikkerhet at injeksjonen treffer de strukturene som skal behandles og på denne måten oppnå bedre behandlingsresultater.

Er ultralydbølgene skadelige?

Undersøkelse med ultralyd ved skader på muskler og skjelett, er akkurat den samme undersøkelsesformen som benyttes ved graviditet. Undersøkelsen er helt ufarlig og uten bivirkninger.

MR benytter magnetisme, CT og røntgen benytter stråling, mens ultralydbildene skapes ved at lydbølger reflekteres tilbake når de treffer ulike strukturer som bein, væske og muskulatur.

Følgende video (på engelsk) beskriver teknikken nærmere: PRP-behandling

Hyaluronsyre

 Hyaluronsyre – naturlig beskyttelse mot degenerering av ledd

Den geléaktige hyaluronsyren er hovedkomponenten i leddvæske. Den fungerer som et slags smøremiddel og støtdemper og beskytter brusk mot slitasje. Siden kroppen mangler evnen til å regenerere brusk, er hyaluronsyrens beskyttende rolle desto viktigere.

Det dannes tilstrekkelig hyaluronsyre i et sunt ledd. Hyaluronsyre som er brukt opp, blir brutt ned i leddvæsken og erstattet av ny hyaluronsyre. Med alderen vil økt degenere- ring av leddene eller under betydelig belastning føre til at det dannes mindre og mindre funksjonell hyaluronsyre, noe som dermed fører til mangel på hyaluronsyre. Konsekvensene av dette er bruskslitasje eller til og med et kunstig ledd.

Hvordan fungerer hyaluronsyre som behandling?

Behandlingen med hyaluronsyre kan bidra til forbedret og fremfor alt smertefri bevegelse, dempe betennelsesprosessene i leddet og forsinke utviklingen av sykdommen og behovet for et kunstig ledd.

Under behandlingen med hyaluronsyre erstattes hyaluronsyren som mangler i leddet, og dermed forbedres leddvæskens kvalitet.

Gjennom denne naturlige tilnærmingen er det ofte mindre behov for smertestillende medisinering, noe som betyr mindre bivirkninger.

For nærmere informasjon se denne linken: Hyaluronsyre ved artrose

Estetisk medisin

Lege Øyvind Rømo har tatt utdanning innen estetsisk medisin i regi av American Academy og Aesthetic Medicine. De behandlinger som tilbys er injeksjonsbehandling med Botox, fillerinjeksjoner med Juvederm 

Botox

Hvordan fungerer Botulinum toxin A (Botox)

Botulinum toxin A hindrer frigjøring av Acetylcholin, som er en signalsubstans i nervesynapsene. Det forhindrer da videreføring av nervesignaler til musklene og hindrer dermed muskelkontraksjon.

Injeksjonen medfører ingen direkte, rask effekt og det vil ta opp mot 14 dager før toxinene har full effekt. Effekten er midlertidig da det etter hvert vil dannes nye reseptorer. En injeksjon har vanligvis varighet rundt 3-4 mnd, men ved gjentatte behandlinger kan varigheten bli lengre.

Hvem kan ikke behandles?

§  Graviditet eller ammende kvinner

§  Pågående infeksjoner i behandlingsområdet (Herpes-infeksjoner, bakterielle hudinfeksjoner, etc)

§  Keloid/Hypertrofiske arr

§  Blødersykdom og pasienter som bruker antikoagulasjon (Marevan og NOAK)

§  Immunsupprimerte pasienter med lave nivåer av hvite blodlegemer.

§  Atrofisk hud (Steroidbrukere, bindevevssykdommer)

§  Aktiv dermatose i behandlingsområdet (Psoriasis, eksem)

§  Nevromuskulære sykdommer (Myasthenia Gravis, Bells palsy, Guillan Barre, MS, ALS)

§  Urealistiske forventninger – områder som ikke lar seg behandle med botox.

§  Dysmorfisk kroppsbilde, Psykiske lidelser

§  Personer under 18 år (Gjelder ikke ved medisinsk indisert behandling)

Bivirkninger 

Injeksjonsrelaterte bivirkninger

•Smerte (små nåler, lite grunnlag for smerte)

•Infeksjon (svært sjeldent)

•Hevelse/hudblødning

•Nummenhet (svært sjeldent)

•Vasovagal synkope (svært sjeldent)

•Erytem

•Ødem

•Ømhet

 

Botox relaterte bivirkninger

•Blepharoptose (Hengende øyelokk)

•Øylokk ptose (Hengende øyebryn)

•Tørre øyne

•Tåreflod

•Dobbeltsyn

•Økt blunkerefleks

•Asymmetri

•Antistoffer mot botox (Sjelden, men gir ofte utslett og hevelse)

 

Medisinsk Botox-behandling

·         Migrene

·         Sterk svetting i armhuler

·         Sterk svetting i håndflater eller under føttene

·         Sterk svetting i panna

·         Ufrivilllig tanngnissing

·         Lokaliserte muskelsmerter

  

Aktuelle  estetiske behandlingsområder

  • Glabella («sinnarynke»)
  • Pannerynker
  • Crow feet (smilerynker utenfor øynene)
  • Lateral øyebrynsløft
  • «Bunny lines»
  • Løft av hengende munnviker
  • Leppeløft
  • Lepperynker («Smoker´s lines»)
  • «Gummy smile»
  • Grop i haken («Dimpled chin”)

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem